KIDS

Dátum konania: 19. a 20. jún 2024. Disciplíny: Skok do diaľky, Skok do výšky

PROPOZÍCIE

dátum

19. a 20. júna 2024

ORGANIZÁTOR

Atletika Košice o.z., Kreatívna atletika o.z., mesto Košice, DSI Slovakia s.r.o.,

Riaditeľ pretekov: Jana Velďáková, Dana Velďáková
Hlavný rozhodca: Peter Buc

kategórie a disciplíny

Kategórie – registrovaní v Slovenskom atletickom zväze :

Dorastenci a dorastenky, ročníky 2007 – 2008 – skok do diaľky a skok do výšky

Starší žiaci a žiačky, ročníky 2010 – 2009 – skok do diaľky a skok do výšky

Mladší žiaci a žiačky, ročníky 2011 – 2012 – skok do diaľky a skok do výšky

Najmladší žiaci a žiačky, ročníky 2013 – 2014 -skok do diaľky

Obmedzenia : súťaž v skoku do diaľky je kapacitne obmedzená. Súťažiť môže celkom za klub 8 pretekárov. Maximálne 1 pretekár a 1 pretekárka klub. Výnimku ma organizátor súťaže.

Kategórie – neregistrovaní – školy

Mladší žiaci a žiačky, ročníky 2011 – 2012 – skok do diaľky

Najmladší žiaci a žiačky, ročníky 2013 – 2014 – skok do diaľky

Prípravka chlapci a dievčatá, ročníky 2015 -2016 – skok do diaľky

Obmedzenia : súťaž v skoku do diaľky je kapacitne obmedzená. Súťažiť môže celkom 6 žiakov školu. Maximálne 1 pretekár a 1 pretekárka za školu.

prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli SAZ. Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 13.6.2024 do 20:00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí. Prosím využite možnosť aj odhlásiť, prihlásiť pretekára alebo zmeniť pôvodnú prihlášku do uvedeného termínu!

PRIHLÁSIŤ SA

ŠTARTOVNÉ

Prihlásený AO/AK platí štartovné 5,- € za pretekára. Školy štartovné neplatia.

MERACIE ZARIADENIA

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie: diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom.

Kancelária pretekov

Kancelária pretekov je otvorená do ukončenia pretekov. Prezentácia začne v kancelárii pretekov o 7,30 hod. a bude ukončená o 8,30 hod. 

V deň pretekov opravy, resp. doplňovanie, zmeny pôvodnej prihlášky, nebudú možné!

Rozcvičovanie

Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať v malom parku pri Dóme sv. Alžbety

ŠTARTOVNÉ ČÍSLA

Nebudú aplikované.

ŠATNE

K dispozícii budú oddelené stany slúžiace len na prezlečenie. Usporiadateľ nezodpovedá za veci odložené v šatni, na tribúne a v priestoroch športoviska.

ŠTARTOVNÁ LISTINA

Štartovné listiny a výsledky budú online k dispozícií na prezentácii a online na https://statistika.atletika.sk/kalendar/vysledky

Ocenenia

Prví traja pretekári „Registrovaní“ v každej disciplíne budú ocenení diplomom, tričkom a vecnou cenou od sponzora. Prví traja „ neregistrovaní“ dostanú diplomy a víťaz tričko.

PROTESTY

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu disciplíny je možné podať písomne do 30 min. po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu disciplíny (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Odvolanie spolu s vkladom vo výške 10 € sa podáva vedúcemu rozhodcovi pretekov a rozhoduje o ňom s konečnou platnosťou trojčlenná jury.

ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

Zdravotná služba bude k dispozícii v priestoroch športoviska počas celého podujatia. Kontakt v kancelárii pretekov.

TECHNICKÉ USTANOVENIA

  1. Pretekári musia štartovať v pretekárskom úbore (v súlade s pravidlami).
  2. Prezentácia pretekárov a pretekárok na disciplínu sa končí 15 min pred začiatkom disciplíny, u vrchníka disciplíny v súťažnom sektore.
  3. Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať iba na plochách (miestach) na to určených.
  4. Vstup na plochu štadióna majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.

ZÁKLADNÉ VÝŠKY A ZVYŠOVANIE

  1. Mladšie žiačky:     výška 110 – 135 po 5 cm, ďalej po 3 cm
  2. Mladší žiaci:         výška 115 – 135 po 5 cm, ďalej po 3 cm
  3. Starší žiaci :         výška 125 – 160cm po 5cm, ďalej po 3cm
  4. Staršie žiačky:     výška 115 – 145cm po 5cm a ďalej po 3cm
  5. Dorastenky:         výška 130 – 150 cm po 5 cm, ďalej po 3 cm
  6. Dorastenci:          výška   140 – 180 cm po 5 cm, ďalej po 3 cm

Časový rozvrh

Predbežný harmonogram. Organizátor si vyhradzuje právno na zmenu.

Streda 19.6

ČasDisciplínaKategória (Ročníky narodenia)
8:30 – 9:30Skok do diaľkyneregistrovaní (2015-2016)
9:30 – 10:30
Skok do diaľky

neregistrovaní (2013-2014)
10:30 – 11:30
Skok do diaľky

neregistrovaní (2011-2012)
12:30 – 13:30Skok do diaľkynajmladší žiaci/čky (2013-2014)
13:30 – 14:30
Skok do diaľky
mladší žiaci/čky (2011-2012)
14:30 – 16:00
Skok do diaľky
starší žiaci/čky (2009-2010)
16:00 – 17:30
Skok do diaľky
dorastenci/ky (2007-2008)

Štvrtok 20.6

ČasDisciplínaKategória (Ročníky narodenia)
9:30 – 12:00Skok do výškymladší žiaci/čky (2011-2012)
9:30 – 10:30
Skok do výšky

starší žiaci/čky (2009-2010)
10:30 – 11:30
Skok do výšky

dorastenci/ky (2007-2008)
JBL_JF_23_298_SM
ŠTADIÓN
Všetko čo potrebujete o našom štadióne vedieť.
JBL_JF_23_173_SM
FAQ
Najčastejšie kladené otázky

Nastavenie súborov cookies

Na našich webových stránkach používame súbory cookies. Niektoré sú nevyhnutné na správne fungovanie webu, zatiaľ čo iné nám pomáhajú vylepšiť tento web a váš používateľský zážitok. Potrebujeme na to však váš súhlas.

Upraviť cookies nastavenia